INFORMAZIO EGUNERATUA. 2020-03-02

Autolikidazioak edo aitorpenak aurkezteko epea luzatzen zaie ekonomia-jarduerak egiten dituzten pertsonei, mikroenpresei eta enpresa txikiei.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_eus.pdf

Eusko Jaurlaritzaren industria-jarduerari buruzko azalpen-oharra,

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/31/news_61207/31.03.2020_Nota_Aclaratoria_del_GV_sobre_actividad_industrial.pdf

Links de interés. Recopilatorios de ayudas y trámites:

Estenka interesgarriak. Laguntzen etatramiteen bildumak

https://www.spri.eus/archivos/boletines/html/GS_ES_2020-04-01.html

https://www.dema.eus/covid19

2020/04/01KO INFORMAZIOA EGUNERATUTA

11/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, COVID-19ri aurre egiteko gizarte- eta ekonomia-arloan premiazko neurri osagarriak hartzen dituena.

28. artikulua. Jarduera utzi duten edo COVID-19ren ondorioz fakturazioa murriztu duten langile autonomoek gizarte-bonoa jasotzeko eskubidea

Besteren konturako langileentzako bonu soziala eskatzeko eredua, enplegu-erregulazioko espedienteen eraginpean dauden langileentzat eta/edo beren jarduerari eragin dioten langile autonomoentzat, COVID-19 88ko 85. orrialdea edo or. 27.969

30. artikulua. Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko Etxeko Langileen Sistema Berezian sartuta dauden pertsonek jarduerarik ez izateagatiko sorospen bereziaren onuradunak

2. ATALA. AUTONOMOEI LAGUNTZEKO NEURRIAK

34. artikulua. Gizarte Segurantzako gizarte-kotizazioen moratoria.

35. artikulua. Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa geroratzea.

41. artikulua. EMPRENDETUR.

Oro har, eten egiten da Turismoko Estatu Idazkaritzak emandako maileguei dagozkien interesen eta amortizazioen ordainketa, aldez aurretik eskatu beharrik gabe eta urtebetez.

42. artikulua. Autonomoentzako eta enpresentzako elektrizitate-hornidurako kontratuak malgutzea.

43. artikulua. Gas naturalaren hornidura-kontratuak malgutzea.

44. artikulua. Elektrizitatearen, gas naturalaren eta petroliotik eratorritako produktuen fakturak etetea.

50. artikulua. Autonomia-erkidegoek eta toki-erakundeek COVID-19k eragindako osasun-krisiak kaltetutako enpresaburuei eta autonomoei emandako maileguak itzultzeko egutegiaren ezohiko atzerapena.

52. artikulua. Aduana-aitorpenen ondoriozko zorrak geroratzea.

53. artikulua. Autonomia-erkidegoen eta toki-erakundeen zerga-arloko epeak etetea.

54. artikulua. Diru-laguntza eta laguntza publikoen arloko neurriak.

Hogeita batgarren xedapen gehigarria. Aldi baterako ezintasuna konfinamendu osoko salbuespenezko egoeran. Or. 88ko 56 edo 27.940 or.

Hogeita bigarren xedapen gehigarria. Adingabea zaintzeko eta langabeziagatiko prestazioagatiko edo jarduera uzteagatiko subsidioaren bateragarritasuna alarma-egoerak irauten duen bitartean. Or. 88ko 56 edo 27.940 or.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

SND/310/2020 Agindua, martxoaren 31koa, osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimendu jakin batzuk funtsezko zerbitzu gisa ezartzen dituena.

Funtsezko zerbitzu gisa zehazten diren osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduen zerrenda 4tik 3 edo 27987 or.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf

2020ko MARTXOAREN 31KO INFORMAZIOAREN  BARRIZTAPENA

BIZILEKUAREN ETA LANAREN ARTEKO JOAN-ETORRIAK ERRAZTEKO EREDUA

SND/307/2020 Agindua, martxoaren 30ekoa, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretua aplikatzeko interpretazio-irizpideak eta bizilekuaren eta lantokiaren arteko beharrezko ibilbideak errazteko erantzukizunpeko adierazpenaren eredua ezartzen dituena.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf

KSI BERRITZAILE 2020 PROGRAMAREN EPEAK ETETEA

INFORMAZIO-OHARRA: 2020ko edizio honetan jardunaldiak, ekitaldiak eta prestakuntza-ikastaroak egiteko eskaerak egiteko epeak eta planifikatutako datak etenda geratzen dira larrialdi-alertaren ondorioz. Alerta amaitu ondoren, berrikusi eta birplanifikatu egingo dugu.

http://www.euskadi.eus/ksi-berritzaile-programa-2020/web01-a2kulind/es /

2020/03/30 INFORMAZIOA EGUNERATUTA

10/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, oinarrizko zerbitzuak ematen ez dituzten besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen duena, COVID-19ren aurkako borrokaren testuinguruan herritarren mugikortasuna murrizteko.

2. artikulua. Ordaindutako baimena.

3. artikulua. Baimen ordainduan egin ez diren lanorduak berreskuratzea

4. artikulua. Ezinbesteko gutxieneko jarduera.

Lehenengo xedapen iragankorra. Enpresa-jarduerari berrekiteko bermeak.

PDF (BOE-A-2020-4166 – 8 págs. – 262 KB)

9/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 27koa, lan-arloan neurri osagarriak hartzen dituena COVID-19ren ondorioak arintzeko.

1. artikulua. Osasun-zentroen eta adinekoen arretarako zentroen jarduera mantentzea.

2. artikulua. Enplegua babesteko ezohiko neurriak.

3. artikulua. Langabezia-prestazioen izapidetzea eta ordainketa arintzeko ezohiko neurriak.

5. artikulua. Aldi baterako kontratuen gehieneko iraupenaren zenbaketa etetea.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf

MARTXOAREN 27AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

ELKARGI S.G.R. ENPRESA ETA AUTONOMOENTZAKO ABALAK

1) COVID-19 mailegu autonomoentzat eta ETEentzat (aurkezteko baldintzak eta dokumentazioa)

https://www.elkargi.es/upload/pdfs/elkargi/Solicitud_Prestamo_Euskadi_Covid19_Elkargi-20200327095659.pdf

2) Elkargirekin indarrean dauden maileguak ez hartzea (baldintzak, epeak eta beharrezko dokumentazioa)

https://www.elkargi.es/upload/pdfs/elkargi/Solicitud_Carencia_Euskadi_Covid19_elkargi.pdf

KOI ABALEN LINEA ENPRESA ETA AUTONOMOENTZAT

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK ABIAN JARRITAKO NEURRI EKONOMIKOEN LABURPENA

https://info.beaz.bizkaia.eus/wp-content/uploads/2020/03/20200325_Seccion-economica-Coronavirus_v14-1-1.pdf

BIZKAIKO OGASUNAK 2022RA ARTE ATZERATU DU BATUZ SISTEMAREN EZARPENA

https://www.europapress.es/euskadi/noticia-hacienda-bizkaia-aplaza-implantacion-sistema-batuz-2022-20200326143546.html

MARTXOAREN 25AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

1.-HIRITARRAK

1.1.-LANBIDEKO IZAPIDEAK. ALTAK, ESKARIA BERRIZTATZEA, SBE, ETAB:

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/bulegoetan-erabiltzaileari-arreta-emateko-salbuespenezko-neurriak-pertsonen-pilaketa-murrizteko/

1.2.-IZAPIDEAK ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZUAN (LEHENGO INEM). PRESTAZIOAK, LANGABEZIAKO SOROSPENA, LET, ALET, ETAB:

https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/COVID-19.html

1.3-IZAPIDEAK GIZARTE SEGURANTZAN. BAJAK, LAN-BIZITZA, ETAB:

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3745

1.3.1.-COVID-19aren EGOERA BEREZIARI BURUZKO GALDERAK

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7

1.4.-BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN NEURRIAK

https://web.bizkaia.eus/eu/web/area-de-prensa/berriak/-/news/detailView/20817?_News_redirect=%2Fes%2Fweb%2Farea-de-prensa%2Finicio

2.-AUTONOMOAK ETA ETEak

2.1.-OINARRIZKO ARAUDIA

2.1.1.-8/2020 ERREGE LEGE DEKRETUA, MARTXOAREN 17KOA, COVID-19AREN ERAGIN EKONOMIKO ETA SOZIALARI AURRE EGITEKO PREMIAZKO ETA APARTEKO NEURRIEI BURUZKOA.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

2.1.2.- 465/2020 ERREGE DEKRETUA, MARTXOAREN 17KOA, HONAKO ERREGE-DEKRETU HAU ALDATZEN DUENA: 463/2020 ERREGE DEKRETUA, MARTXOAREN 14KOA, COVID-19K ERAGINDAKO OSASUN-KRISIA KUDEATZEKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEN DUENA.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf

2.1.3.-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

https://web.bizkaia.eus/eu/web/area-de-prensa/berriak/-/news/detailView/20817?_News_redirect=%2Fes%2Fweb%2Farea-de-prensa%2Finicio

2.2.- ARAUDI ESPEZIFIKOA

2.2.1.-MERKATARITZA ETA TURISMOA

2.2.1.1.-NEURRIEN LABURPENA:

HTTPS://NOTICIAS.EUDEL.EUS/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/RESUMEN-MEDIDAS-ECONOMICAS-RD-20-03-2020.PDF

2.2.1.2.-APARTEKO NEURRIEN AZALPENA:

HTTPS://NOTICIAS.EUDEL.EUS/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/EXPLICACION-RD-MEDIDAS-EXTRAORDINARIAS-COVID-19-.PDF

2.2.1.3.-NEURRI EKONOMIKOEN LABURPENA:

HTTPS://NOTICIAS.EUDEL.EUS/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/RESUMEN-MEDIDAS-ECONOMICAS-RD-20-03-2020.PDF

2.2.1.4.-ALDAKETAK:

HTTPS://NOTICIAS.EUDEL.EUS/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/RESUMEN-MODIF-PARA-EL-SECTOR-RD-ALARMA-20-03-2020V2.PDF

2.2.1.5.-ORDEN DEL MINISTERIO DE SANIDAD 257/2020, DE 19 DE MARZO, POR LA QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DE APERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf

2.2.1.5.-AZALPEN OHARRA

HTTPS://NOTICIAS.EUDEL.EUS/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/RESUMEN-PARA-EL-SECTOR-RD-ALARMA-V2.PDF

3.-LAGUNTZAK ETA DIRULAGUNTZAK

3.1.-AUTONOMOAK

https://www.feda.es/actualidad/normativa-empresarial/item/10634-autonomos-prestacion-por-cese-de-actividad-covid-19

https://www.feda.es/actualidad/normativa-empresarial/item/download/2131_5c477a6160ecd6a048762047a9213346

3.1.1.-TELELANA/INPLANTALARIAK SPRI

https://www.spri.eus/es/laguntzak/

3.2.-ETEak:

3.2.1.-TELELANA/INPLANTALARIAK

https://www.spri.eus/es/laguntzak/

4.-URRUTIKO PRESTAKUNTZA

4.1.-LANBIDE

https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/FR_RESULTADO_BUSQUEDA_CURSOS?LG=E&ML=FORMEN1&MS=Fca&PM4=INTERNET

4.2.-KZ GUNEA

http://www.kzgunea.eus/eu/hurrengo-ikastaroak?P_P_ID=KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET&P_P_LIFECYCLE=0&P_P_COL_ID=COLUMN-1&P_P_COL_COUNT=1&_KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET_VIEW=ADVANCEDSEARCH&_KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET_SEARCHACTION=SEARCH&_KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET_IDCENTRO=&_KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET_IDTIPOCURSO=4&_KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET_IDCURSO=

44.3.-HIRU

https://www.hiru.eus/eu/home

https://www.hiru.eus/es/home

4.4.-MIRIADAX

HTTPS://MIRIADAX.NET/HOME

4.5.-MOOC

HTTPS://MOOC.ES/

4.6.-COURSERA

https://www.coursera.org/courses?query=cursos+gratis

.3.-HIRU

HTTPS://WWW.HIRU.EUS/ES/HOME

4.4.-MIRIADAX

HTTPS://MIRIADAX.NET/HOME

4.5.-MOOC

HTTPS://MOOC.ES/

4.6.-COURSERA

https://www.coursera.org/courses?query=cursos+gratis