Uribe Kostako udalek (Barrika, Berango, Gorliz, Lemoiz, Plentzia, Sopela eta Urduliz) Uribe Kostako Behargintzaren bitartez, abian jarriko dute 2020ko  Enplegua sustatzeko toki ekintzak izeneko Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren programa.

Uribe Kostako eskualde osoan 47 pertsona kontratatuko dira. Horietatik, 40 herri-lanerako peoiak izango dira eta 7 langile administrariak. Kontratu guztiek hiru hilabeteko iraupena izango dute eta lanaldi osokoak izango dira (kontratuen hasiera 2020ko abenduaren 31 baino lehen).

Ekintza hau eskualdean diren langabetuei zuzenduta dago, eta hautaketa Lanbide Euskal Enplegu zerbitzuaren zuzendariak 2020ko ekainaren 24ean emandako Ebazpenean ezartzen diren irizpideen arabera eta eskaintza berarenaren arabera egingo da parekatze bidez. Hautagaiek, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan inskribatuta egon beharko dute, alta egoeran eta langabezian. Era berean, ezin izango dira aurreko bi deialdietan kontratatutakoak izan (irizpide hori ez da kontuan hartuko baldintza hori betetzen duen hautagairik egon ezean eta egoera hori Lanbidek egiaztatuko du).

Horretarako Lanbiden eskatutako lanpostuen artean derrigorrez agertu beharko da: Herri lanetako peoia edo Enplegatu administraría  oro har, norberak aukeratzen duen lanbidearen arabera.

Lanbideko Curriculumean aldaketarik egin behar izanez gero, AURRETIKO HITZORDUAREKIN BAKARRIK, Uribe Kostako Behargintzan, Berangon Karabiazpi 1 kalean, eta norberari dagokion Lanbideko bulegoan egin ahal izango da (Gorliz, Lemoiz eta Plentziako herritarrek Mungiako bulegora joan beharko dute eta Barrika, Berango, Sopela eta Urdulizkoek ostera, Getxoko bulegora) edo “NIRE LANBIDENET”atalean erabiltzailearen gakoa erabiliz.

DEIALDI BERAREN BEHARRIZANAK DIRELA ETA, PREMIAZKOAK UNE HAUETAN EPEEI DAGOKIENEZ, LANBIDEREN ZERBITZU OROKORREK BEREHALA HASIERA EMANGO DIOTE HAUTAKETAREN PROZEZUARI.

15/9/2020

14/9/2020

Digital Indartuz: MikroETEen digitalizazio-prozesuari laguntzeko programa berri bat abiarazten da

MikroETEei negozioaren zati bat edo negozio osoa digitalizatzeko urratsak ematen laguntze aldera, Digital Indartuz programa jarri da abian.

Digital Indartuz Programa online ibilbide bat da, eta enpresen gaikuntza errazten du digitalizaziora bideratutako ibilbide-orri propioa diseinatzeko.

Bizkaiko iparraldeko zazpi erakundek (Jataondo, Mungialdeko Behargintza, Erandioko Behargintza, Leioako Behargintza, Uribe Kostako Behargintza, Getxolan eta Egaz Txorierri) elkarlanean jardunik diseinatu eta gauzatzen duten programa da eta Bizkaiko Foru Aldundiak finantzatua dago.

Ibilbideak 7 Ikaskuntza-saio zehatz planteatzen ditu, online web-formatuan landuak. Ikaskuntzak doakoak dira eta 2 ordu irauten dute, 15:00etatik 17:00etara. Ikaskuntza-saiook hamabostean behin egiten dira, 2020ko irailetik abendura bitartean.

2020/09/17

1. modulua / Nire negozioa moldatzen, egungo egoerari egokitzeko. Digitalizazioa da gakoa?

Hizlaria:

   
Mireia Muñiz Mairal Berrikuntzan eta Sormenean aditua da enpresaren eta administrazioaren arloetan. Metodologia propioak landu ditu, lanpostuan lehiakortasuna eta sormena hobetzeko, prozesuak joko bidez garatzeko, enpresan berrikuntza bultzatzeko eta enpresen barneko taldeetan parte hartzeko.    
www.miinovacion.com

Edukia:

1. Quizz: Egokitu bai, baina zeri?

2. Etorkizunerako balizko agertokiak eta digitalizazioaren eginkizuna

3. «To take away» soluzio digitalak eta epe luzerako apustuak

4. Jokoa: Kasandraren mitoa

Parte hartzeko, izena eman behar duzu HEMEN. Izena emateko azken eguna 2020ko irailaren 16a da.

2020/10/01

2. modulua / Digitalizazioa, eguneroko lanari datxezkion zailtasunak: sinadura digitala, DBLO, segurtasuna…

Parte hartzeko, izena eman behar duzu HEMEN

2020/10/15

3. modulua / Digitalizazioa, bezeroarekiko harreman berriari begira

Parte hartzeko, izena eman behar duzu HEMEN

2020/10/29

4. modulua / Marketing digitala. Zer egin dezaket?

Parte hartzeko, izena eman behar duzu HEMEN

2020/11/12

5. modulua / ‘E commerce’: nondik hasiko naiz?

Parte hartzeko, izena eman behar duzu HEMEN

2020/11/26

6. modulua / Errealitate birtuala. Onuragarria izan daiteke nire negoziorako? Industrian eta beste zerbitzu batzuetan aplikatzeko bideak

Parte hartzeko, izena eman behar duzu HEMEN

2020/12/10

7. modulua / Nola aplika dezaket Big Data nire negozioaren onurarako?

Parte hartzeko, izena eman behar duzu HEMEN

Programa 5 eta 50 langile bitarteko enpresentzat da, fakturazioa alde batera utzita; horrela, batez ere industria-jardueraren, zerbitzu osagarrien eta banaketaren sektoreetan jarduten duten enpresentzat xedaturik dago.

Saio osoan txat bat izango dugu zuen zalantzak guri helarazteko, eta planteatzen dizkiguzuen galdera guztiei erantzungo diegu.

Izena ematen dutenek gonbidapen-esteka jasoko dute beren helbide elektronikoan.

Azkenik, Getxolanekook aholkularitza espezializatuarekin jarraitzen dugula gogorarazten dizuegu.

2020-06-11eAN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia. Mikrokredituen programa, % 0ko interesekoa

https://web.bizkaia.eus/eu/bizkaiaaurrera/mikrokredituak

Bizkaiko Foru Aldundia. 5 eta 100 langile bitarteko enpresentzako zuzeneko laguntzen programa

https://web.bizkaia.eus/eu/bizkaiaaurrera/suspertze-ekonomiko-adimenduna-sustatzeko-zuzeneko-laguntzak

2020-06-01eAN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

«Covid-19a» Euskal Merkataritza-Sektorerako laguntza programa

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2020/covid-19-merkataritza/web01-tramite/eu/

2020-05-28AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

Eusko Jaurlaritzaren Turismorako laguntzak

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002056a.pdf

19/2020 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 26koa, nekazaritza-, zientzia-, ekonomia-, enplegu- eta Gizarte Segurantza-arloetan eta zergetan neurri osagarriak hartzen dituena COVID-19ren ondorioak arintzeko.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/27/pdfs/BOE-A-2020-5315.pdf

2020-05-21EAN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

Enpresa txiki eta Autonomoentzako ICOren laguntzak

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/20/pdfs/BOE-A-2020-5140.pdf

Turismo arlorako Eusko Jaurlaritzaren laguntzak

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2002002a.pdf

2020-05-19AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

Eusko Jaurlaritzaren Merkataritza Sailaren iragarkia, arlorako laguntza programa bat azalduz

https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/61722-sector-del-comercio-turismo-recibira-ayudas-para-paliar-los-efectos-cierre-durante-alerta-covid19

2020-05-16AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

Euskadiko mugikortasunerako araudi berriak

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/05/2001983a.pdf

2. Fasearen nondik-norakoak

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf

Recomendaciones sector turístico (restaurantes, hoteles, empresas actividad, etc)

https://www.camarabilbao.com/ccb/contenidos.downloadatt.action?id=6276213

2020-05-13AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

Autonomoentzako Lanbideren laguntzen haundipena https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/04/2001898e.pdf

2020-04-30AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

Bizkaiko Foru Ogasunaren osasun-larrialdiaren ondoriozko ezohiko tributu-neurri osagarriak

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/29/I-289_eus.pdf

Alarma Egoera. Jarduerak altxatzeko gutxi gorabeherako aurreikuspena

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes /Documents/2020/28042020_Anexo%20II%20FASES.pdf

2020-04-22AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

15/2020 ERREGE LEGE DEKRETUA, APIRILAREN 21EKOA, PREMIAZKO NEURRIEI BURUZKOA

OSAGARRIAK, EKONOMIARI ETA ENPLEGUARI LAGUNTZEKO.

Herritarrak babesteko neurriak:

Legezko langabezia-egoera, alarma-egoera indarrean dagoen bitartean gertatutako probaldian lan-harremana azkentzeagatik. (15/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 21ekoa, ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriei buruzkoa. V. kapitulua, 22. artikulua)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

Pentsio-planen salbuespenezko erabilgarritasunari buruzko arauak

COVID-19k eragindako osasun-krisiaren ondoriozko egoerak. (15/2020 Errege Lege Dekretua, apirilaren 21ekoa, ekonomia eta enplegua babesteko premiazko neurri osagarriei buruzkoa. V. kapitulua. 23. artikulua.)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

ETEen eta autonomoen kostuak murrizteko neurriak:

1. artikulua. Etxebizitza ez den beste erabilera baterako errentamenduak, edukitzaile handiekin

2. artikulua. Etxebizitzaz bestelako erabilerarako beste errentamendu batzuk.

3. artikulua. Autonomoak eta ETE errentariak, 1. eta 2. artikuluen ondorioetarako.

4. artikulua. Betekizunak egiaztatzea.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

16/59. Orrialdeak eta hurrengoako 29488. Orrialdea eta hurrengoak

2020-04-20AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

Merkataritzarako bonoak, CECOBIK et BBK Fundazioak martxan jarritakoak

https://kreoenti.bbk.eus/eu/

2020-04-15AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

LANBIDEKO AUTONOMOENTZAKO LAGUNTZA

INFORMAZIOA:

https://www.lanbide.euskadi.eus/diru-laguntza/-/diru_laguntza/2020/eae/

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/04/2001852e.shtml

AGINDUA, 2020ko apirilaren 3koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baita Covid-19aren eragin ekonomikoaren ondorioz krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak ezartzen dituen Bideratu Covid-19 Programa.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/04/2001850e.shtml

2020-04-08AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

Información Ayuda Autónomos de Lanbide (Vía Cámara de Comercio de Bilbao).

https://www.barrixe.com/eu/laguntzak-eta-diru-laguntzak/lanbide-laguntza-deialdi-berria-autonomo-eta-enpresaburu-indibidualentzako/

2020-04-07AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

Agindua, martxoaren 23 eta 26koak aldatzen dituena, eta maskarak eta mantal sanitarioak fabrikatzeko araudia malgutzen duena.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/07/pdfs/BOE-A-2020-4322.pdf

Bizkaia Covid 19-aren aurrean: Bizkaiko Foru Aldundiaren informazioa eta neurri bereziak

https://web.bizkaia.eus/eu/covid19

Gida praktikoa, Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioak AUTONOMOENTZAT hartutako neurriei buruzko galdera ohikoenekin

https://www.camarabilbao.com/ccb/contenidos.downloadatt.action?id=8963818

Autonomoentzako neurrien laburpena (Bilboko Ganbera)

https://www.camarabilbao.com/ccb/contenidos.downloadatt.action?id=9015758

Bonu sozialaren eskaera aldatzea (hornidura elektrikoa)

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4292.pdf

INFORMAZIO EGUNERATUA. 2020-04-02

Autolikidazioak edo aitorpenak aurkezteko epea luzatzen zaie ekonomia-jarduerak egiten dituzten pertsonei, mikroenpresei eta enpresa txikiei.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2020/04/02/I-260_eus.pdf

Eusko Jaurlaritzaren industria-jarduerari buruzko azalpen-oharra,

https://bideoak2.euskadi.eus/2020/03/31/news_61207/31.03.2020_Nota_Aclaratoria_del_GV_sobre_actividad_industrial.pdf

Links de interés. Recopilatorios de ayudas y trámites:

Estenka interesgarriak. Laguntzen etatramiteen bildumak

https://www.spri.eus/archivos/boletines/html/GS_ES_2020-04-01.html

https://www.dema.eus/covid19

2020/04/01KO INFORMAZIOA EGUNERATUTA

11/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, COVID-19ri aurre egiteko gizarte- eta ekonomia-arloan premiazko neurri osagarriak hartzen dituena.

28. artikulua. Jarduera utzi duten edo COVID-19ren ondorioz fakturazioa murriztu duten langile autonomoek gizarte-bonoa jasotzeko eskubidea

Besteren konturako langileentzako bonu soziala eskatzeko eredua, enplegu-erregulazioko espedienteen eraginpean dauden langileentzat eta/edo beren jarduerari eragin dioten langile autonomoentzat, COVID-19 88ko 85. orrialdea edo or. 27.969

30. artikulua. Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko Etxeko Langileen Sistema Berezian sartuta dauden pertsonek jarduerarik ez izateagatiko sorospen bereziaren onuradunak

2. ATALA. AUTONOMOEI LAGUNTZEKO NEURRIAK

34. artikulua. Gizarte Segurantzako gizarte-kotizazioen moratoria.

35. artikulua. Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketa geroratzea.

41. artikulua. EMPRENDETUR.

Oro har, eten egiten da Turismoko Estatu Idazkaritzak emandako maileguei dagozkien interesen eta amortizazioen ordainketa, aldez aurretik eskatu beharrik gabe eta urtebetez.

42. artikulua. Autonomoentzako eta enpresentzako elektrizitate-hornidurako kontratuak malgutzea.

43. artikulua. Gas naturalaren hornidura-kontratuak malgutzea.

44. artikulua. Elektrizitatearen, gas naturalaren eta petroliotik eratorritako produktuen fakturak etetea.

50. artikulua. Autonomia-erkidegoek eta toki-erakundeek COVID-19k eragindako osasun-krisiak kaltetutako enpresaburuei eta autonomoei emandako maileguak itzultzeko egutegiaren ezohiko atzerapena.

52. artikulua. Aduana-aitorpenen ondoriozko zorrak geroratzea.

53. artikulua. Autonomia-erkidegoen eta toki-erakundeen zerga-arloko epeak etetea.

54. artikulua. Diru-laguntza eta laguntza publikoen arloko neurriak.

Hogeita batgarren xedapen gehigarria. Aldi baterako ezintasuna konfinamendu osoko salbuespenezko egoeran. Or. 88ko 56 edo 27.940 or.

Hogeita bigarren xedapen gehigarria. Adingabea zaintzeko eta langabeziagatiko prestazioagatiko edo jarduera uzteagatiko subsidioaren bateragarritasuna alarma-egoerak irauten duen bitartean. Or. 88ko 56 edo 27.940 or.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf

SND/310/2020 Agindua, martxoaren 31koa, osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimendu jakin batzuk funtsezko zerbitzu gisa ezartzen dituena.

Funtsezko zerbitzu gisa zehazten diren osasun-zentro, -zerbitzu eta -establezimenduen zerrenda 4tik 3 edo 27987 or.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf

2020ko MARTXOAREN 31KO INFORMAZIOAREN  BARRIZTAPENA

BIZILEKUAREN ETA LANAREN ARTEKO JOAN-ETORRIAK ERRAZTEKO EREDUA

SND/307/2020 Agindua, martxoaren 30ekoa, martxoaren 29ko 10/2020 Errege Lege Dekretua aplikatzeko interpretazio-irizpideak eta bizilekuaren eta lantokiaren arteko beharrezko ibilbideak errazteko erantzukizunpeko adierazpenaren eredua ezartzen dituena.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf

KSI BERRITZAILE 2020 PROGRAMAREN EPEAK ETETEA

INFORMAZIO-OHARRA: 2020ko edizio honetan jardunaldiak, ekitaldiak eta prestakuntza-ikastaroak egiteko eskaerak egiteko epeak eta planifikatutako datak etenda geratzen dira larrialdi-alertaren ondorioz. Alerta amaitu ondoren, berrikusi eta birplanifikatu egingo dugu.

http://www.euskadi.eus/ksi-berritzaile-programa-2020/web01-a2kulind/es /

2020/03/30 INFORMAZIOA EGUNERATUTA

10/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 29koa, oinarrizko zerbitzuak ematen ez dituzten besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen duena, COVID-19ren aurkako borrokaren testuinguruan herritarren mugikortasuna murrizteko.

2. artikulua. Ordaindutako baimena.

3. artikulua. Baimen ordainduan egin ez diren lanorduak berreskuratzea

4. artikulua. Ezinbesteko gutxieneko jarduera.

Lehenengo xedapen iragankorra. Enpresa-jarduerari berrekiteko bermeak.

PDF (BOE-A-2020-4166 – 8 págs. – 262 KB)

9/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 27koa, lan-arloan neurri osagarriak hartzen dituena COVID-19ren ondorioak arintzeko.

1. artikulua. Osasun-zentroen eta adinekoen arretarako zentroen jarduera mantentzea.

2. artikulua. Enplegua babesteko ezohiko neurriak.

3. artikulua. Langabezia-prestazioen izapidetzea eta ordainketa arintzeko ezohiko neurriak.

5. artikulua. Aldi baterako kontratuen gehieneko iraupenaren zenbaketa etetea.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf

MARTXOAREN 27AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

ELKARGI S.G.R. ENPRESA ETA AUTONOMOENTZAKO ABALAK

1) COVID-19 mailegu autonomoentzat eta ETEentzat (aurkezteko baldintzak eta dokumentazioa)

https://www.elkargi.es/upload/pdfs/elkargi/Solicitud_Prestamo_Euskadi_Covid19_Elkargi-20200327095659.pdf

2) Elkargirekin indarrean dauden maileguak ez hartzea (baldintzak, epeak eta beharrezko dokumentazioa)

https://www.elkargi.es/upload/pdfs/elkargi/Solicitud_Carencia_Euskadi_Covid19_elkargi.pdf

KOI ABALEN LINEA ENPRESA ETA AUTONOMOENTZAT

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/26/pdfs/BOE-A-2020-4070.pdf

BIZKAIKO FORU ALDUNDIAK ABIAN JARRITAKO NEURRI EKONOMIKOEN LABURPENA

https://info.beaz.bizkaia.eus/wp-content/uploads/2020/03/20200325_Seccion-economica-Coronavirus_v14-1-1.pdf

BIZKAIKO OGASUNAK 2022RA ARTE ATZERATU DU BATUZ SISTEMAREN EZARPENA

https://www.europapress.es/euskadi/noticia-hacienda-bizkaia-aplaza-implantacion-sistema-batuz-2022-20200326143546.html

MARTXOAREN 25AN EGUNERATUTAKO INFORMAZIOA

1.-HIRITARRAK

1.1.-LANBIDEKO IZAPIDEAK. ALTAK, ESKARIA BERRIZTATZEA, SBE, ETAB:

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/bulegoetan-erabiltzaileari-arreta-emateko-salbuespenezko-neurriak-pertsonen-pilaketa-murrizteko/

1.2.-IZAPIDEAK ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZUAN (LEHENGO INEM). PRESTAZIOAK, LANGABEZIAKO SOROSPENA, LET, ALET, ETAB:

https://www.sepe.es/HomeSepe/eu/COVID-19.html

1.3-IZAPIDEAK GIZARTE SEGURANTZAN. BAJAK, LAN-BIZITZA, ETAB:

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3745

1.3.1.-COVID-19aren EGOERA BEREZIARI BURUZKO GALDERAK

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7

1.4.-BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN NEURRIAK

https://web.bizkaia.eus/eu/web/area-de-prensa/berriak/-/news/detailView/20817?_News_redirect=%2Fes%2Fweb%2Farea-de-prensa%2Finicio

2.-AUTONOMOAK ETA ETEak

2.1.-OINARRIZKO ARAUDIA

2.1.1.-8/2020 ERREGE LEGE DEKRETUA, MARTXOAREN 17KOA, COVID-19AREN ERAGIN EKONOMIKO ETA SOZIALARI AURRE EGITEKO PREMIAZKO ETA APARTEKO NEURRIEI BURUZKOA.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

2.1.2.- 465/2020 ERREGE DEKRETUA, MARTXOAREN 17KOA, HONAKO ERREGE-DEKRETU HAU ALDATZEN DUENA: 463/2020 ERREGE DEKRETUA, MARTXOAREN 14KOA, COVID-19K ERAGINDAKO OSASUN-KRISIA KUDEATZEKO ALARMA-EGOERA DEKLARATZEN DUENA.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf

2.1.3.-BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

https://web.bizkaia.eus/eu/web/area-de-prensa/berriak/-/news/detailView/20817?_News_redirect=%2Fes%2Fweb%2Farea-de-prensa%2Finicio

2.2.- ARAUDI ESPEZIFIKOA

2.2.1.-MERKATARITZA ETA TURISMOA

2.2.1.1.-NEURRIEN LABURPENA:

HTTPS://NOTICIAS.EUDEL.EUS/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/RESUMEN-MEDIDAS-ECONOMICAS-RD-20-03-2020.PDF

2.2.1.2.-APARTEKO NEURRIEN AZALPENA:

HTTPS://NOTICIAS.EUDEL.EUS/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/EXPLICACION-RD-MEDIDAS-EXTRAORDINARIAS-COVID-19-.PDF

2.2.1.3.-NEURRI EKONOMIKOEN LABURPENA:

HTTPS://NOTICIAS.EUDEL.EUS/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/RESUMEN-MEDIDAS-ECONOMICAS-RD-20-03-2020.PDF

2.2.1.4.-ALDAKETAK:

HTTPS://NOTICIAS.EUDEL.EUS/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/RESUMEN-MODIF-PARA-EL-SECTOR-RD-ALARMA-20-03-2020V2.PDF

2.2.1.5.-ORDEN DEL MINISTERIO DE SANIDAD 257/2020, DE 19 DE MARZO, POR LA QUE SE DECLARA LA SUSPENSIÓN DE APERTURA AL PÚBLICO DE ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/19/pdfs/BOE-A-2020-3892.pdf

2.2.1.5.-AZALPEN OHARRA

HTTPS://NOTICIAS.EUDEL.EUS/WP-CONTENT/UPLOADS/2020/03/RESUMEN-PARA-EL-SECTOR-RD-ALARMA-V2.PDF

3.-LAGUNTZAK ETA DIRULAGUNTZAK

3.1.-AUTONOMOAK

https://www.feda.es/actualidad/normativa-empresarial/item/10634-autonomos-prestacion-por-cese-de-actividad-covid-19

https://www.feda.es/actualidad/normativa-empresarial/item/download/2131_5c477a6160ecd6a048762047a9213346

3.1.1.-TELELANA/INPLANTALARIAK SPRI

https://www.spri.eus/es/laguntzak/

3.2.-ETEak:

3.2.1.-TELELANA/INPLANTALARIAK

https://www.spri.eus/es/laguntzak/

4.-URRUTIKO PRESTAKUNTZA

4.1.-LANBIDE

https://apps.lanbide.euskadi.net/apps/FR_RESULTADO_BUSQUEDA_CURSOS?LG=E&ML=FORMEN1&MS=Fca&PM4=INTERNET

4.2.-KZ GUNEA

http://www.kzgunea.eus/eu/hurrengo-ikastaroak?P_P_ID=KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET&P_P_LIFECYCLE=0&P_P_COL_ID=COLUMN-1&P_P_COL_COUNT=1&_KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET_VIEW=ADVANCEDSEARCH&_KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET_SEARCHACTION=SEARCH&_KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET_IDCENTRO=&_KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET_IDTIPOCURSO=4&_KZGUNEAPROXIMOSCURSOS_WAR_Z01PPORTLET_IDCURSO=

44.3.-HIRU

https://www.hiru.eus/eu/home

https://www.hiru.eus/es/home

4.4.-MIRIADAX

HTTPS://MIRIADAX.NET/HOME

4.5.-MOOC

HTTPS://MOOC.ES/

4.6.-COURSERA

https://www.coursera.org/courses?query=cursos+gratis

.3.-HIRU

HTTPS://WWW.HIRU.EUS/ES/HOME

4.4.-MIRIADAX

HTTPS://MIRIADAX.NET/HOME

4.5.-MOOC

HTTPS://MOOC.ES/

4.6.-COURSERA

https://www.coursera.org/courses?query=cursos+gratis